Serveis assistencials

Serveis assistencials

En l’Hospital Residència de la Vila de Moià oferim diferents serveis assistencials, entre les quals hi ha: assistència mèdica, atenció psicològica, infermeria, rehabilitació, fisioteràpia, entre altres, per exemple també oferim teràpia amb animals, animació sociocultural, activitats, tallers i sortides.

Assistència mèdica
Assistència psicològica
Infermeria
Fisioteràpia i Rehabilitació
Teràpia ocupacional
Treball social
Animació sociocultural
Musicoteràpia
Unitat de psicogeriatria
Activitats, tallers i sortides

Àrea assistencial

Els serveis d’aquesta àrea tenen l’objectiu específic d’ajudar a la persona gran depenent a realitzar les activitats de la vida diària, a la vegada que prevenir i retardar el deteriorament físic, psíquic i social, tot afavorint el màxim grau d’autonomia.

Els serveis derivats d’aquesta àrea són:

Atenció personal a les activitats de la vida diària
Higiene personal
Readaptació funcional i social
Recuperació d’hàbits d’autonomia
Fisioteràpia
Seguiment i prevenció de les alteracions de la salut

Àrea d’integració i suport personal, familiar i social

Els serveis d’aquesta àrea tenen com a objectiu específic d’acompanyar a la persona gran en les relacions interpersonals i amb l’entorn.

Els serveis derivats d’aquesta àrea són:

Acolliment i convivència
Readaptació social
Dinamització sociocultural
Activitats de lleure
Suport personal, social i familiar

CONTACTA AMB NOSALTRES

CONTACTA AMB NOSALTRES