DECLARACIÓ ACCESSIBILITAT

L’Hospital Residència de la Vila de Moià s’ha compromès a fer accessibles els seus llocs web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (d’ara endavant, Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre).

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web:https://residenciavilademoia.cat/

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, a causa de la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

  • Manca de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre: podrien existir errors puntuals d’edició en alguna pàgina web, tant en continguts HMTL com en documents finals, publicats en data posterior al 20 de setembre de 2018 (data d’entrada en vigor del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre). Concretament, hi pot haver errors en els documents que contenen imatges, gràfics.
  • Càrrega desproporcionada: no s’aplica.

Preparació d’aquesta declaració d’accessibilitat

Aquesta declaració va ser preparada el 03 de febrer de 2023.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme pel mateix organisme.

Observacions i dades de contacte

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre) com, per exemple:

  • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
  • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
  • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

A través de les vies següents:

Correu electrònic: hospital@residenciavilademoia.cat
Telèfon: 938 30 02 69

Procediment d’aplicació

A través d’aquest procediment podreu iniciar una reclamació per conèixer i oposar-vos als motius de la desestimació d’una sol·licitud d’informació accessible o queixa, instar l’adopció de les mesures oportunes en cas de no estar d’acord amb la decisió adoptada, o exposar les raons per les quals es considera que la resposta no compleix els requisits exigits.

Contingut opcional

La versió actualment visible d’aquest lloc web és del febrer del 2023 i en aquesta data es va fer la revisió del nivell d’accessibilitat vigent en aquell moment.

Entre altres, s’adopten les mesures següents per facilitar l’accessibilitat:

  • Utilització de text alternatiu a les imatges
  • Els enllaços ofereixen detalls de la funció o destinació de l’hiperenllaç
  • Ús dels estàndards del W3C: XHTML 1.0, CSS 3.0, WAI AA.

Podeu consultar a la pàgina d’Avís Legal per a quins navegadors i versions està optimitzat aquest lloc web.