Avís legal

1. Identificació i Contacte de la Residència:

2. Condicions d’Accés i Utilització L’accés a aquesta residència i l’ús dels seus serveis està subjecte al compliment d’aquestes condicions. L’usuari garanteix la veracitat i exactitud de les dades facilitades.

3. Protecció de Dades de Caràcter Personal En compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades, informem que les dades personals recollides seran tractades amb estricta confidencialitat. Per a més informació, consulteu la nostra Política de Privacitat.

4. Drets i Obligacions dels Residents Els residents tenen dret a gaudir dels serveis i instal·lacions oferts per la residència, d’acord amb les normes establertes. Això inclou el dret al respecte, la dignitat i l’autonomia personal. Els residents tenen l’obligació de complir amb les normes i polítiques de la residència, incloent-hi les normes de convivència.

5. Responsabilitat La Residència no serà responsable de les pèrdues o danys que puguin derivar-se de circumstàncies imprevisibles o de força major, incloent-hi catàstrofes naturals, malalties, etc.

6. Modificacions La Residència es reserva el dret de modificar les seves polítiques i condicions en qualsevol moment, d’acord amb les necessitats del servei i la legislació aplicable.

7. Jurisdicció i Legislació Aplicable Qualsevol controvèrsia derivada de l’ús dels serveis de la Residència serà resolta d’acord amb la legislació vigent a Espanya, i serà sotmesa a la jurisdicció dels tribunals competents de Catalunya.

Per a qualsevol dubte o consulta relacionada amb aquest avís legal, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través de les dades de contacte proporcionades anteriorment.

Data d’entrada en vigor: 13 d’agost del 2023.